Mintegitxu (basoa)

“basoa” motako leku-izenak | « Matsabaso | Morterualde »

Kokapena: mapa: ez da mapan azaltzen

Oharrak: Herri-basoa zen.

Idatzizkoak:

1902

Minteguichu

BFA «En la Anteiglesia de Erandio a veintidos de febrero de mil novecientos dos[...] al objeto de proceder a la subasta del aprovechamiento ddel corte de leņa de los montes comunales ""Minteguichu"" y ""Amestola"".»

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com