Martxikoena (-a) (aldeaetxea / etxea)

aurkibide alfabetikoa | « Martubi | Martzuritxu »

Sinonimoak: Landabasoerdikoa (-a), Landabasostekoa (-a)

Kokapena: Erandiogoikoa; mapa: D3

Oharrak: Landabaso izeneko baserri multzoa, hiru baserrik osatzen zuten: Landabasogoikoa, Landabasoerdikoa eta Martxiko edo Martitxiko ezizenaz eta "-ena" edutezko genitiboa adierazten duen atzizkiaz eratorritako toponimoa da.

Landabasobekoa. Landabasogoikoa baserriak izena ordezkatu zuen eta Zubikoa izenaz ezagutzen dugu. Era beran, Landabasoerdikoa (Landabasostekoa izenaz ere ezaguna) izenekoari ere Martxikoena esateari ekin zioten biztanleek ia sortu zenetik, eta gaur egun izen horrekin ezagutzen dugu. Horrela, Landabasobekoa izeneko baserriak baino ez zuen Landabaso izena mantendu, eta horrela nagusitu zen izena Landabaso edo Landabasonagusia izan zen. Izenaren osagaiak "Marti", gaztelaniaz "Martin", euskal izenetik sortutako "Martxi" txikigarria, "-ko" txikigarria, gaur egun "-txu" eta "-ena" atzikia dira.

Ahozkoak:

Martxikone2

Idatzizkoak:

1796

Landabaso ostencoa

FOGXVIII «Landabaso ostencoa: de Antº Landabaso y de Jo. Mota.»

1799

Landabaso de atras

BFA «Agustin de Zarraga ynquilino en la casa de Landabaso de atras [...]»

1808

Martichicoena ó Landabaso, zaguera

BFA «Casería denominada Martichicoena ó Landabaso, zaguera, con todos sus pertenecidos, radicante en jurisdiccion de la anteiglesia de Erandio [...] Primeramente la media casa titulada Landabaso la zaguera conocida por Martichicoena que se hala por la parte del Norte [...] Las heredades tituladas Echeviteye, Amargiselana, Lauguiselana y Seigiselana que se hallan juntos en un perimetro [...] la heredad llamada Landabaso alde [...] La heredad llamada Martichua [...] La heredad llamada Mancierra-alde [...] La heredad llamada Aspurusolo [...] por Norte con la heredad de la caseria Mancierra y carretil [...] La heredad llamada Morisolo [...] La heredad llamada Ermita-ondo [...] por mediodia con campo inculto de la ermita llamada Santimamina [...] por Norte con pertenecidos de la caseria llamada Mancierra y de la que fué nombrada Rementeria.»

1808

Landabaso del medio, llamada tambien Marchicoena

BFA «Mitad lado Sur de la caseria llamada Landabaso del medio, llamada tambien Marchicoena [...] Pertenece á esta mitad de casa la huerta y heredades llamadas Eche-aurreac [...] Las heredades tituladas Yturricosoloac y Sagarsoloac [...] por Este con heredades de la otra media casa y de la casería de Arana [...] La heredad nombrada Ycosoloa [...] Otra heredad llamada Sarratue [...] Otra heredad titulada Aldapa de Echezarra [...] por el este con otra heredad de la expresada casa Echezarra en el barrio de Astrabudua, por Sur con heredad de la caseria de Oleaga [...] y por Oeste con heredad de la caseria Elejaspi. Otra heredad llamada Landabaso-solo conocida tambien por Rementerisoloac [...] Norte y SUr con heredades de la caseria de Landabaso, y por el Este con otra de la de Zubicoa y por el Oeste con el campo llamada Santi Mamilarra. Otra heredad llamada Landabaso que se nombra igualmente Padura de Rementerisolo [...]»

1825

Marchicone

GJA (Polizia Zentsua)

1865

Landabaso del medio

JE7 (2. Lib. finc. 140)

1895

Marchicoena

BFA «[...] los mojones de las paredes que en la campa de la Ermita de San Mamés de este pueblo poseemos en condominio á medias los dos dueños del caserio de Marchicoena[...]»

1908

Marchicoene

BFA «[...] como pertenecido de la caseria Marchicoene [...]»

1985

Marchicone

PHE «Cercana al caserío Sarría se encuentra la vivienda Marchicone, está junto a la ermita de San Mamés.»

1987

Martxikone

BK (61-6)

1987

Mantxikone

EB «Caseríos cercanos: Mantxikone. (San Mamés)»

2003

Martxikoena

HPS (061-06)

2003

Martxikoena

EM03

2004

Martxikoena

BG (C3(15))

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com