Kateaondo (lursaila)

aurkibide alfabetikoa | « Kateako portua | Katekoetxe »

Kokapena: Asua; mapa: ez da mapan azaltzen

Oharrak: Katea hitza latineko catena-tik dator eta amaierako -a ez da artikulua. Dena dela gero eta arruntagoa da "kate bat" esatea eta gaur egun hiztegian kate onartu da. Honek eragina du eta gero eta jende gehiagok ahoskatzen du Asuko lekua hau izena Kate+a balitz bezala.

Idatzizkoak:

1892

Catea-ondo

BFA «[...] Don Pedro Olabarrieta como comprador de una heredad llamada Catea-ondo, de otra heredad llamada Yturrico-ondo, de un trozo de monte titulado lote número treinta y nueve de Umbe y de la casa nombrada Cateco-eche radicantes en jurisidicción de Lujua [...]»

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com