Unibertsitateko errepidea (-a) (carretera)

barrio “Goierri” | « Unbeko kanterak | Urederra »

Ubicación: Goierri; mapa: D3

Testimonios orales:

Unibersidadera bidén (dekl.)10

Testimonios escritos:

2006

Universidad (a la), cr

EKI

Sugerencias (+)

dijitalidadea.com