Askorrena (-a) (aldeaetxea / etxea)

“Astrabudua” auzoa | « Arrateondo | Astrabudua »

Kokapena: Astrabudua; mapa: D2 (desagertua)

Oharrak: Astrabuduko baserria, desagertua, lehengo San Lorentzo elizaren inguruan omen zegoen lekuko baten arabera. Amaierako -ena edutezko genitiboa baserri izenetan erabili ohi da eta jabetasuna adierazten du, Jatorrizko jabea Prudentzio Azkorra izan zen eta handik dator izena.

Idatzizkoak:

1704

La de Prudensio Ascorra

FOGXVIII (122)

1799

Azcorrena

BFA «Juan de Azcorra Barrancos, dueño de la casa nombrada Azcorrena [...]»

1825

Ascorrena

GJA (Polizia Zentsua)

1865

Ascorrena

JE7 (2. Lib. finc. 86)

1987

Azcorrene

EB «San Lorenzo. Estuvo situada en el barrio de Astrabudua, muy cerca del lugar que hoy ocupan las Escuelas de San Lorenzo. Cerca de la ermita se situaban los caseríos, actualmente desaparecidos: Elezaspi, Juanene y Azcorrene.»

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com