Lukiena (-a) (aldeaetxea / etxea)

“Astrabudua” auzoa | « Lubarri | Madaripebidea »

Sinonimoak: Trabuduaurrekoa (-a)

Kokapena: Astrabudua; mapa: D2 (desagertua)

Oharrak: Astrabuduan zegoen baserria. Luki (azeria) - gaitzizena ziurrenik- eta -ena atzizkiaz eraturiko toponimo eratorria. Lehengo Trabudua baserriaren inguruan zegoen. Trabuduerdikoa eta Trabuduaurrekoa behin baino ez dira dokumentatzen. 1745eko fogerazioetan Trabudua auzoan Lukiena eta Alkonena baserriak dokumentatzen dira, eta 1701ean dagoeneko dokumentatuak eta zutunik zirenak, beraz pentsatzekoa da Trabuduaurrekoa eta Trabuduaerdikoa izeneko baserriak Lukiena eta Alkonena izeneko baserriak izango zirela. Luki hitza Bizkaiko leku batzuetan azeria izendatzeko erabiltzen bada ere jatorriz pertsona izena da, Luzio.

Idatzizkoak:

1701

luquiena de trabudua

BFA «[...] habia tassado medido y validado la tierra y heredades de la Cassa y caseria de trabudua alconena destta dha Antteyª que queria der declarazion y poniendolo en la forma y manera siguiente=Primeramente declara havia tasado medido y valuado una Bentta que esta al lado de dha cassa así al nordeste y BArrio de udondo que tiene seiscientos y settenta y quatro estados y medio de ttierra cuatrocientos y tres pies de diferentes frutales que ay en dha Bentta y que al estado de tiera le avía dado de prezio tres reales y medio de vellón[...] Yten asivien declaro haver tasado medido y baluado una heredad de dha cassa que llaman la Aldapa que esta detras della y asi al dho Barrio de de udondo [ez da ondo ulertzen] [...] Yten si memo declara haver tasado medido y baluado otra bentta de dha Casa llamada goico Horttua que esta al aldo de dha cassa[...] una heredad de pan sembrar dela dha cassa llamada Barruttietta que esta po l parte de azia la cassa de luquiena de trabudua[...] Yten declaro haver tasado medido y baluado en el mesno termino y pasaje de Udondo y aldapetas otro pedazo de tierra que ttiene mill quinientos[...] Ytten asi vien declaro haver tasado medido y valuado otra heredad de la dha cassa de ttrabudua llamada marçurichu[?] Barina[...] Yten declaro hacer tasado medido y Baluadootra heredad de dha cassa llamada Orrosolo[...] Yten asivien declaro haver tassado medido y valuado otra heredad de dha cassa llamada Orró soeletta y fadurachu[...] haver medido tasado y valuado encí pasaje de faduretas de Orrosoloeta[..] haver tasad medido y valuado otro pedaso de arbolar llamado gasttanapetta[...] haver medido tassado y valuado otro arbolar llamado arbolar de Barruttietta[...] haver medido tassado y valuado otro jaro llamado jaro dela aldapapa[...]»

1704

Trabudúa delantera

FOGXVIII (122)

1745

Luquiena

FOGXVIII «Bº de Trabudúa y AchaLuquiena: Antº Trabudúa Bidaurrizaga; / Mi. Beitía.»

1796

Luquiena

FOGXVIII «Luquiena: Grº Elordui.»

1798

Luquiena

PHE «Luquiena. Gregorio de Elorduy.»

1799

Luquiena

FOGXVIII «Luquiena: Grº Elodui.»

1825

Luquiena

GJA (Polizia Zentsua)

1872

Luquiena

JE7 (5. Lib. finc. 289)

1890-1899

Trabudua Luquiena

BFA (ER013/007)

1932

Lukine

VTV «Lukine, caserío de Astrabdudua (Erandio, Bizk.)»

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com