Barriena (-a) (aldeaetxea / etxea)

“Astrabudua” auzoa | « Barrankosena | Barrutieta »

Sinonimoak: Atxabarriena (-a)

Kokapena: Astrabudua; mapa: E2 (desagertua)

Oharrak: Astrabuduko baserri desagertua. Atxa baserri multzokoa. Jatorrizko izena Barriena da, barria mendebaldeko euskalkiaren berezko erabilerari jarraituz, ondoko silabaren eraginez, ostera, bokala itxi eta Berriena ere dokumentatu da. Ahozko erabileran oraindik ere toponimoa bizirik dago eta Barrene esaten diote.

Ahozkoak:

Barrene3, 5

Idatzizkoak:

1704

Acha Barriena

FOGXVIII (122)

1745

Berriena

FOGXVIII «Bē de Trabudúa y AchaBerriena: Mn. Arechzabaleta y Berriena.»

1796

Berroena

FOGXVIII «Berroena: J. Dē Ascorra.»

1798

Berriena

PHE «Berriena 1/2 Juan Domingo de Azcorra.»

1799

Berriena

FOGXVIII «Berriena: J. Dē Azcorra.»

1799

Beriena

BFA «Juan Martin de Camiruaga ynquilino de la casa de Beriena [...]»

1825

Berriena

GJA «a»

1862

Berriena

JE7 (1. Lib. finc. 50)

1890-1899

Berriena

BFA (ER013/007)

1890-1899

La de Barrayena

BFA (ER013/007)

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com