Zangroizgoiti (aldeaetxea / etxea)

“Lutxana-Enekuri” auzoa | « Txitxiturri | Zangroizgoititxikerra »

Kokapena: Lutxana-Enekuri; mapa: desagertua

Oharrak: Sondikako Zangroiz auzoaren zati bat Erandion dago. Euskaraz, inguruko herri izenetan erraz ikus daitekeen bezala, bokal arteko -n- desagertzen zen eta horregatik esaten da Leioa, Sopela, Faoeta edo Zangroiz. Gertaera hau oso zaharra da gure hizkuntzan baina administrazio erdaldunak horrelako izenak alde batera uzten zituen, nahiz eta batzuetan oso zaharrak diren. Otxandio, esaterako 1300 urtean dokumentatzen da, baina beranduago hiribildua sortu zenenean, Ochandiano izena eman zioten.

Idatzizkoak:

1808

Sangronisgoiti

BFA «[...] que en el tuvieren las dos casas y caserias nonbradas asaber la primera de Zarraga la maior co todas sus heredades de pan sembrar que son a saver; una en el tremino de Yrbalza llamada Anguelua: otra heredad de pan sembrar llamada Angueluburu e el mismo termino: ottra nominada Larrazabal en Echevarri solos y en su cabezera ottra heredad tambien: ottra llamada Sagastti en quatro piezas: otras dos tituladas Minteguis: ottra nombrada Aldapa; Y en ottra heredad que traen dichos ynquilinos en jurisdiccion e la AnteigŠ de Lujua [...] Y la segunda titulada Solobiarte fabricada de nueba planta por dhos marido y muger ahora treinta aņos poco moas o menos, asi bien con sus heredades de pan sembrar, titulada: una la de Ybarra que se hala pegantte a la misma casa: ottra tambien llamada Ybarra comprada por ellos a Dn. Pedro de [ez da ulertzen] que fue perttenecientte a la caseria de Aurtenecoa y se halla en la parte zaguera de la misma casa: ottra nombrada Yrazagorri: ottra en su cabezera recien quebrantada, y otra pegantte de ella por la parte que mira a la casa de Zarraga: ottras quatro piezas de heredades de pan sembrar llamadas Aransolos compradas por dhos marido y muger a Juan de Icaza, que fueron pertenecientes a la casa de Sangronisgoiti [...]»

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com