Mantengo (basoa)

“basoa” motako leku-izenak | « Luzubi | Marketxe »

Kokapena: mapa: ez da mapan azaltzen

Idatzizkoak:

1866

Mantengo

JE7 (3. Lib. finc. 151)

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com