Zangroiz (auzoa / auzunea)

Erandiotik kanpo | « Zamarripaurrekoa | Zarratuazpi »

Kokapena: Sondika; mapa: G5

Oharrak: Sondikako Zangroiz auzoaren zati bat Erandion dago. Euskaraz, inguruko herri izenetan erraz ikus daitekeen bezala, bokal arteko -n- desagertzen zen eta horregatik esaten da Leioa, Sopela, Faoeta edo Zangroiz. Gertaera hau oso zaharra da gure hizkuntzan baina administrazio erdaldunak horrelako izenak alde batera uzten zituen, nahiz eta batzuetan oso zaharrak diren. Otxandio, esaterako 1300 urtean dokumentatzen da, baina beranduago hiribildua sortu zenenean, Ochandiano izena eman zioten.

Ahozkoak:

Sangroniθ9, 10, 12
Sangronis6
Sangruise14
Sanguise6, 7
Sanguisen (dekl.)6
Sanguisera10
[Sanguise]

Idatzizkoak:

1866

Sangroniz

BAHP «[...] acerditando por este medio [tinta ezabatu da] propiedad y posesion la casa titulada Aurtene, rotulada con el numero doscientos treinta y siete, que on sus pertenecidos e notoria en el barrio de Fanos, jurisdiccion de esta Erandio, que se hala construida sobre un area de setenta estados cuadrados [...] siendo sus confines por todos sus vientos sus propios pertenecidos, de la heredad llamada Lataondo, que mide e su perimetro cuarocientos cuarenta y nueve estados cuadrados, confinando por el norte con el camino carretil que se dirige a Asua, por el Sur con la heredad de Dn. Julian de Basabe vecino de Deusto [...] de la heredad llamada Martichu, que contiene cuatro cientos cuarenta y cuatro estados, confinando por el este con la entrada que se dirige del barrio de Sangroniz [...] de las tres heredades que se encuentran divididas en cuatro piezas y contiguas unas de las otras,llamadas Estarta solo, morgo cerro y amarguiselana [...] las dos heredades contiguas llamadas Saldun solos [...] de la heredad denominada Bengoco aspi [...] de la herdad llamada Echevarri solo [...] de la heredad llamada Lopategui [...] de la heredad nombrada Aldapa [...] de la heredad llamada Echeaurre [...] de la heredad nombrada Echeaurregoicoa [...] de un trozo inculto llamado Cierra [...] de otro trozo denominado Ybesolo [...] confinando por el sur con heredades de Sagronisgoitichiquerra y de la casa de Bengoco [...]»

1985

Sangroniz

PHE «Enclaves: Lauro, izarza, Sangroniz, Zamarripa.»

1987

Sangroniz Auzoa

BK (61-14)

1997

Sangroiz

IGN (61-II)

2003

Zangroiz

EM03

2004

Zangroiz

BG (D1(24))

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com