Ameztola (basoa)

“basoa” motako leku-izenak | « Amarrostei | Andramariturri »

Kokapena: mapa: ez da mapan azaltzen

Oharrak: 1902an herri-basoa zen eta bere ustiaketa atera zen enkantera. Izen honen atzean amezti eta ola hitzak egongo direla pentsa daiteke, nahiz eta espero behar genuen izena Ametzola izan.

Idatzizkoak:

1902

Amestola

BFA «En la Anteiglesia de Erandio a veintidos de febrero de mil novecientos dos[...] al objeto de proceder a la subasta del aprovechamiento ddel corte de leņa de los montes comunales ""Minteguichu"" y ""Amestola"".»

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com