Amarrostei (basoa)

“basoa” motako leku-izenak | « Algortabaso | Ameztola »

Kokapena: Goierri; mapa: A5

Oharrak: Ez dago oso argi azkeneko elementua -tegi ala ostei (oste) den, nolanahi ere bokal arteko 'g' kontsonantearen galera ohikoa da, beraz bi aukerak zilegi dira. Lehenengo elementuari dagokionez, "amarras" edota "amar" dira aukerak, lehenengoa ezezaguna, bigarrena zenbatzailea.

Ahozkoak:

Amarrastei2

Idatzizkoak:

1787

Amarostei

BFA «Erandio. Resulta de esta AnteigŠ tiene un monte comun titulado Erandiobaso con roble, trsnochaderos. Y lo particulares tienen ambien robles robles transnochaderos los siguientes: Loperreca, San Antonio, Ugartelanda, Goloerrota, Amarostei, Areachu, Careaga, Achutegui,Uguichiondo, Morteru, Demosti, Urederra, Castaņeta, Areachu, Errotabarri, Careaga, Obieta, Lusubaso, Saconzolo,»

1872

Amarrastegui

JE7 (5. Lib. finc. 303)

1987

Amarrastei Basoa

BK (37-62)

1997

Amarrastei

IGN (37-IV)

2003

Amorrastei

EM03

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com