Aranaga (aldeaetxea / etxea)

aurkibide alfabetikoa | « Arana | Aranagaondo »

Kokapena: Arriaga; mapa: *A

Oharrak: Aranaga baserria, Mugaburu bezala, oso zaharra da, XVI. mendekoa ziurrenik. Tamalez, gaur egun ez da inor bizi eta oso kaltetuta dago. Izenaren ibilera inguru honetan arrunta izan da. Lehengo eta behin amaierako -aga atzizkia, bokalarteko -g- kontsonantea galdu eta Arana geratu zen. Geroago, Arana izen arruntekin nahastu eta Arane bihurtu zen. Azkenik Arene eman zuen. Ohikoa da kontsonantez eta artikuluz amaitutako leku-izenetan deklinabidearen bokal epentetikoaren influentzia ikustea, eta -a amaierak -e bihurtzea: arane edo arene asimilazioaren ondorioz, Iturrigane, Antonene eta abar. Deklinabidearen ahultzearen ondorioz gertatzen da hau, aski sistematikoa inguru honetako azpieuskalkian. Hala ere, ez da ohikoa -aga baten ostean gertatzea, halakoetan hiztunek -a gordetzeko joera erakusten dute. Kasu honetan ziurrenik hiztunek hasierako Aranaga ahaztu eta jatorrizko izena Arana izango zela pentsatzearen ondorioz gertatuko zen hau. Hala ere badira amaierako -a gorde dutenak ere.

Ahozkoak:

Arana5
Arane5
Arena6
Arene2, 3

Idatzizkoak:

1616

aranaga

BFA «La casa de aranaga de esta anteyglª e herandio a veinte y un dias del mes de marzodel año de mil y seis a cientos y diaz y seis»

1704

Aranaga

FOGXVIII (122)

1745

Aranaga

FOGXVIII «Bº de ArriagaAranaga: Dº Aranaga; / Antº Iturralde.»

1796

Aranaga

FOGXVIII «Aranaga: Fcº Zarraga.»

1798

Aranaga

PHE «Aranaga. Francisco de Zarraga.»

1799

Aranaga

FOGXVIII «Aranaga: Fcº Zarraga.»

1799

Aranaga

BFA «Antonio de Yturralde ynquilino de la casa de Aranaga [...]»

1825

Aranaga

GJA (Polizia Zentsua)

1839

Aranaga

BFA «(Arriaga) Confina dicho terreno por poniente con heredad de la Casa Alcaidena, por mediodia y oriente con heredad de la Casa de Aranaga, por norte con la misma casa arruinada.»

1870

Aranaga

BAHP «[...] que mi representado es dueño en propiedad y posesion de la caseria nombrada Urresti-Goicoa, sita con sus pertenecidos en el barrio de Arriaga de la anteiglesia de Erandio [...] confinando la casa y antuzano por el este con camino carretil comun, por el sur con heredad de la casa Taberna vieja de Manuel Andres de Aranaga [...] con la misma casa y heredad de la casa Tabernasarra de Manuel Andres de Aranaga [...] la heredad llamada Bola Solo [...] por el oeste con heredad de la casa Alzaguena [...] la heredad nombrada Yturralde azpi [...] por el sur con heredad de dicha casa de Yturralde [...] las heredades nombradas Elejara Videa y Lauguisalana que se hallan juntas [...] la heredad nombrada Maurugana [...] la heredad nombrada Yquegorri [...] por el este con la casa de Aspuru de Gabriel de Ascorra y heredad de la casa Larrianga [...] la heredad nombrada Chori solo [...]»

1872

Aranaga-mayor

JE7 (5. Lib. finc. 294)

1890

Aránaga-mayor

BFA «[...] cuyo contrato se refiere á la casería titulada Aránaga-mayor y sus pertenecidos , entre los cuales figura un monte inculto de 2.030 estados ó sean 77 áreas 22 centáreas y 59 centimetros, confinante por Este con monte del caserio Beitibecoa, por Sur con monte del caserio Beitigoicoa, y por Este y Norte con monte del caserio Mugaburu-erdicoa.»

1890-1899

Aranaga

BFA (ER013/007)

1931

Arene

BFA «Los abajo firmantes vecinos del Barrio de Arriaga de esta término Municipal a esa Ilustre Corporación Municipal tienen el honor de exponer: Que por el tambie vecino de dicho BArrio de arriaga Don Ramón Zabala Marcaida, dueño del Caserío Arrigoitizarra, se ha apropiado de terreno publico Municipal con parte del camino que desde Arginene, por Arene y Arribeiti sale a la Caseria Arteche de dicho Barrio de en cantidad de unas cuantas peonadas.»

2003

Arana

EM03

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com