Arana (-a) (aldeaetxea / etxea)

aurkibide alfabetikoa | « Arana | Aranaga »

Sinonimoak: Arantxu

Kokapena: Asua; mapa: G4/5 (ez da mapan azaltzen / desagertua)

Oharrak: Faoeta auzoan zegoen baserria. Arantxu izenaz ere ezaguna. Ohikoa da kontsonantez eta artikuluz amaitutako leku-izenetan deklinabidearen bokal epentetikoaren influentzia ikustea, eta -a amaierak -e bihurtzea: arane edo arene asimilazioaren ondorioz, Iturrigane, Antonene eta abar. Deklinabidearen ahultzearen ondorioz gertatzen da hau, aski sistematikoa inguru honetako azpieuskalkian. Baserri-izen honen dokumentazioan ikusten dugunez, XIX. mende amaieran Arane dokumentatzen da, orduko hiztunek hala esango zioten ziurrenik.

Idatzizkoak:

1688

arana

BFA «En las dos casas que dexo. La una de arana y la dha de echevarrieta»

1704

Arana, en Fano

FOGXVIII (122)

1745

Aranchúa

FOGXVIII «Bº de Astica y Fano.Aranchúa: J. Beica Elorrieta; / Igº Bereincúa.»

1796

Aranchu

FOGXVIII «FanoAranchu: J. Camiruaga.»

1798

Arancha (sic.)

PHE «Arancha 1/4 Juan de Camiruaga.»

1799

Aranchu

FOGXVIII «Aranchu: J. Camiruaga»

1799

Aranchu

BFA «Juan de Camiruaga dueño de la casa de Aranchu [...]»

1808

Arana

BFA «Mitad lado Sur de la caseria llamada Landabaso del medio, llamada tambien Marchicoena [...] Pertenece á esta mitad de casa la huerta y heredades llamadas Eche-aurreac [...] Las heredades tituladas Yturricosoloac y Sagarsoloac [...] por Este con heredades de la otra media casa y de la casería de Arana [...] La heredad nombrada Ycosoloa [...] Otra heredad llamada Sarratue [...] Otra heredad titulada Aldapa de Echezarra [...] por el este con otra heredad de la expresada casa Echezarra en el barrio de Astrabudua, por Sur con heredad de la caseria de Oleaga [...] y por Oeste con heredad de la caseria Elejaspi. Otra heredad llamada Landabaso-solo conocida tambien por Rementerisoloac [...] Norte y SUr con heredades de la caseria de Landabaso, y por el Este con otra de la de Zubicoa y por el Oeste con el campo llamada Santi Mamilarra. Otra heredad llamada Landabaso que se nombra igualmente Padura de Rementerisolo [...]»

1825

Aranchu

GJA (Polizia Zentsua)

1867

Arane

BAHP «[...] la casa titulada Labecoa y todos sus pertenecidos señalada con el numero doscientos treinta y uno en el Barrio llamado Fanos, jurisdiccion de esta misma de Erandio [...] las heredades llmadas Aldapas [...] lindan por este con las de Dendariena, Arane y Zarraga [...] y por norte con heredades de la caseria Tomasena [...] la heredad titulada Echevarrisolo [...] por este con heredades de Mosena y por norte con las de Fano Aurrecoeche [...] la heredad llamada Alday [...] la heredad llamada Goicosolo [...] el cerrado llamdao Muitegui [...] la heredad llamada Ureta [...] la heredad titulada Monjasolo [...] por sur con pertenecidos de Astica Aurrecoa y Osteicoa [...] el monte llamado San Pablo [...] el monte llamado Fauco baso [...] el monte lamado tambien San Pablo [...] el monte llamado Narvide [...] el monte llamado Belostegui [...] el monte llamado Armoche [...] y el monte llamado Minteguiondo [...]»

1890-1899

Arana delantera

BFA (ER013/007)

1890-1899

Aranchu

BFA (ER013/007)

1904

Arana

BFA «Casa-torre de Jauregui y su agregado hacia el norte en urisdicción de la anteiglesia de Sondica [...] So sus pertenecidos: Las heredades llamadas Goico-ortue, Aurrecolanda, Aldapas, heredades Yturrico-soloac y heredades Errota-alde que se hallan juntas en un perímetro sin que les divida ninguna otra posesión , y si les atraviesa el camino de Bilbao á Plencia [...] Este con heredad y viña de la casa Arana de Don José Agustin de Camiruaga, con heredad de la casa Sarraga de Don Gabriel de Marcaida y heredad de la casa Dendariena de Don Manuel de Egusquiza y son sierra inculto de la casa Caucoerreca de este caudal, Sur con heredad de dicha casa Arane, con la casa torre y agregado [...] La hererdad nombrada Lubarrie [...] Sur con heredad de la casa Tomasena de Don Gabriel de Azcorra, Oeste con heredad de la casa Fano Aurrecoeche de Juan Antonio de Zabala [...]»

1904

Arane

BFA «Casa-torre de Jauregui y su agregado hacia el norte en urisdicción de la anteiglesia de Sondica [...] So sus pertenecidos: Las heredades llamadas Goico-ortue, Aurrecolanda, Aldapas, heredades Yturrico-soloac y heredades Errota-alde que se hallan juntas en un perímetro sin que les divida ninguna otra posesión , y si les atraviesa el camino de Bilbao á Plencia [...] Este con heredad y viña de la casa Arana de Don José Agustin de Camiruaga, con heredad de la casa Sarraga de Don Gabriel de Marcaida y heredad de la casa Dendariena de Don Manuel de Egusquiza y son sierra inculto de la casa Caucoerreca de este caudal, Sur con heredad de dicha casa Arane, con la casa torre y agregado [...] La hererdad nombrada Lubarrie [...] Sur con heredad de la casa Tomasena de Don Gabriel de Azcorra, Oeste con heredad de la casa Fano Aurrecoeche de Juan Antonio de Zabala [...]»

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com