Erandio

aurkibide alfabetikoa | « Enfetensis | Erandio »

Kokapena: Erandio

Oharrak: Erandio izenaren jatorria azaltzeko etimo argirik ez dago. Batzuen ustez "Haran handia" esanahia du. Beste batzuek, ordea, "aranondo handi" etimoaz hitz egiten dute, baina ez dirudite, ez batak ez besteak, oso ulergarriak linguistikaren ikusmoldetik. Ikerketa honetarako jasotako dokumentazio zaharrenetik "Herandio" formaz dokumentatu dugu, hasierako "h" grafiaduna alegia. XV. mendetik Lope Garcia de Salazarren "Las Bienandanzas y Fortunas" izeneko lanean hasi eta XVIII. mendera arteko dokumentazioan "Herandio" da dokumentatzen den ia bakarra, salbuespena 1621eko dokumentu batean jaso dugu. XVIII. mendean, 1722an hain zuzen ere, dokumentatzen da Erandio h-rik gabe, handik aurrera gero eta sarriago (1730, 1743,1752). Erandio h-rik nagusitzen hasten da orduan. Badirudi, Er- hasieradun toponimoetan ohitura izan dela hasieran h- eranstea: Hermita, Hernani, Hernio, Hermua bezalako formak oso normalak izan dira.

Ahozkoak:

[Erandio]

Idatzizkoak:

1693

herandio

BFA «[...] la antteyglesia de herandio la mº casa y cassª e axpuru sitta en dha Anttteygª[...]»

1694

herandio

BFA «[...] como en la cassa y solar de herandio perteneciente en propiedad y possession a lo señores Don Diego de Uribarri y Alcaga y [...]»

1704

Erandio

FOGXVIII (122)

1743

Herandio, cassa de

BAHP «En el Barrio de Arriaga jurisdiccion de esta Anteygª de Herandio [...] se consumiere desde la cassa de Herandio pertenesiente a [ez da ulertzen] asta el molino de Udiondo durante dos años [...]»

1745

Herandio

FOGXVIII «Bº de Aguirre y MendietaHerandio: An. Orueta.»

1754

Herandio

GJA «[...] mis abuelosy demas ascendientes por hambas lineas ha sido y es limpio de toda mala raza noble hijodalgo viccayno originario como descendiente de las casas solares ynganzonas de Real de Asua, Beytia, Aguirre, Berreteaga y Beyca sittas y notorias en las zitadas Antteyglesias de Herandio y Sondica [...]»

1798

La Casa de Erandio

PHE «La Casa de Erandio 1/2 D. Manuel de Orueta.»

1799

Erandío

FOGXVIII «Erandío: Ml. Orueta.»

1825

Erandio

GJA (Polizia Zentsua)

1997

Erandio

IGN (61-II)

Iradokizunak (+)

dijitalidadea.com